เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา วัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลก ปี พ.ศ.2472 เนื้อเงิน

เหรียญพระพุทธชินราชหลังอกเลาวัดพระศรีฯ.พิษณุโลกปี..2472 เนื้อเงิน

เหรียญพระพุทธชินราช หลังอกเลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2472 

ลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปทรงเสมา

ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปพระพุทธชนิราช

ด้านหลังเหรียญเป็นอกเลา มียันต์ และข้อความว่า “อกเลาวิหารพระพุทธชินราช”

 

พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย เส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อย พระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง มีลักษณะพิเศษเรียกว่าทีฆงคุลี คือที่ปลายนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่นิ้วยาวเสมอกัน ซุ้มเรือนแก้วทำด้วยไม้แกะสลักสร้างในสมัยอยุธยา แกะสลักเป็นรูปมกร (ลำตัวคล้ายมังกรแต่มีงวงคล้ายช้าง) อยู่ตรงปลายซุ้ม และมีลำตัวเหรา (คล้ายจระเข้) อยู่ตรงกลางซุ้ม มีเทพอสุราปกป้องพระองค์อยู่สองตน คือ ท้าวเวสสุวัณ และอาฬวกยักษ์

ในตำนานการสร้างพระพุทธชินราช กล่าวว่า พระพุทธชินราชสร้างในสมัยพระศรีธรรมไตรปิฎก ธาตุของพระพุทธเจ้า คือ ได้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา โดยใช้ช่างจากเมืองศรีสัชนาลัย และเมืองหริภุญชัย ในการเททองปรากฏว่าหล่อได้สำเร็จเพียงสององค์ ส่วนพระพุทธชินราชทองแล่นไม่ตลอด ต้องทำพิมพ์หล่อใหม่ถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายพระอินทร์ได้แปลงกายเป็นชีปะขาวมาช่วยเททองหล่อ เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้นสองค่ำ เดือนหก ปีมะเส็ง จุลศักราช 717 จึงหล่อได้สำเร็จบริบูรณ์

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 1,549