พระชัยวัฒน์กะไหล่ทอง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ

“พระชัยวัฒน์กะไหล่ทอง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ฯ”

พระชัยวัฒน์กะไหล่ทอง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2460

ประกอบพิธีเททองสร้างครั้งดํารงสมณศักดิ์ที่พระพรหมมุนี 

โดยอนุญาตให้คณะศิษย์หลายสกุลร่วมหล่อพระในพิธี ทําให้การตกแต่ง การลงกะไหล่ การจารึกพระนามใต้ฐานมีความแตกต่างหลากหลาย

รุ่นนี้ จึงมีทั้งที่ ลงกะไหล่ทอง กะไหล่นาก และ ไม่ลงกะไหล่ การตกแต่งแตกต่างกันไปตามฝีมือช่างของแต่ละตระกูล มีทั้งจารึกพระนามใต้ฐาน และที่ไม่มีพระนามจารึกใต้ฐานก็มีปรากฏ

จำนวนการจัดสร้างพระชัยวัฒน์รุ่นนี้ มีแค่เพียง 28 องค์ เท่านั้น 

 

สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม จ.กรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อ วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2399 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโมง 

สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ศึกษาวิชากับสมเด็จพระวันรัต (แดง) วัดสุทัศน์ และ พระพุฒาจารย์ (มา) วัดสามปลื้ม 

ศิษยานุศิษย์พระมงคลราชมุนี (สนธิ์ ยติธโร) วัดสุทัศเทพวราราม และ พระพุทธวิถึนายก (เพิ่ม ปุญญวสโน) วัดกลางบางแก้ว 

สหธรรมิก เจ้าคุณทักษิณคณิศร (สาย ปุญญคงโค) วัดอินทราราม และ พระพุทธวิถึนายก (บุญ ขันธโชติ) วัดกลางบางแก้ว วัตถุมงคล พระกริ่ง พระชัยวัฒน์

สมเด็จพระสังฆราช (แพ) มรณะ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12 ปีวอก รวมสิริอายุ 89 ปี 66 พรรษา

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 9,303