เหรียญพระพุทธชินสีห์ (ปู่เหรียญ) ปี พ.ศ.2440

“เหรียญพระพุทธชินสีห์ (ปู่เหรียญ) ปี พ.ศ.2440”

เหรียญพระพุทธชินสีห์ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2440 ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกในเมืองไทย จึงมีการขนานนามเหรียญนี้ว่า "ปู่เหรียญ" ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

ประวัติการจัดสร้างเหรียญพระพุทธชินสีห์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกและพระราชทานในงานสมโภชพระพุทธชินสีห์ ในวโรกาสที่เสด็จกลับจากยุโรป เมื่อ พ.ศ.2440

“เหรียญพระพุทธชินสีห์” มีลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงใบโพธิ์ ไม่มีก้าน ไม่มีรูคล้องเหรียญ ขอบข้างเลื่อย 

ด้านหน้าเหรียญปรากฏลายเส้นใบของใบโพธิ์ กึ่งกลางเป็นรูปจำลองพระพุทธชินสีห์ ใต้ฐานมีอักษรไทยว่า "พระพุทธชินสีห์" 

ด้านหลังเหรียญปรากฏลายเส้นใบ ปลายใบด้านบนเป็น "อุณาโลม" ถัดลงมาเป็นข้อความภาษาไทยว่า "งารสมโภชเมื่อเสดจกลับจากยุโรป ๒๔๔๐"
การจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ มี 2 เนื้อ คือ เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง โดยมีการจัดสร้าง 2 ลักษณะ คือ 1.เหรียญกลมไม่ตัดปีก หูเชื่อม มีรูปใบโพธิ์อยู่ตรงกลาง 2.เหรียญรูปใบโพธิ์

“ปู่เหรียญ” ถือเป็นเหรียญที่รวบรวมความทรงคุณค่าอันเป็นที่เคารพรักและศรัทธาสูงสุดของคนไทยทั้งประเทศมารวมไว้ได้ถึง 3 ประการ คือ
1.เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับการสมโภชองค์ "พระพุทธชินสีห์" ที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย 
 2.โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโดย "พระปิยมหาราช" กษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย ซึ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกที่ได้เสด็จเยือนประเทศในทวีปยุโรป 
 3.สร้างเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนและคนไทยทั่วทั้งประเทศ ครองวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ 
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 9,303