เหรียญพระพุทธชินสีห์ (ปู่เหรียญ) ปี พ.ศ.2440

“เหรียญพระพุทธชินสีห์ (ปู่เหรียญ) ปี พ.ศ.2440”

เหรียญพระพุทธชินสีห์ จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2440 ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญแรกในเมืองไทย จึงมีการขนานนามเหรียญนี้ว่า "ปู่เหรียญ" ซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

ประวัติการจัดสร้างเหรียญพระพุทธชินสีห์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกและพระราชท