พระอุปคุตหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปี พ.ศ.2519 เนื้อทองคำ

“พระอุปคุตหลวงพ่อผาง วัดอุดมคงคาคีรีเขต ปี พ.ศ.2519 เนื้อทองคำ”

พระอุปคุตมหาลาโภ หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2519 

พระอุปคุต (พระอรหัตถ์ผู้มีฤทธิ์มากผู้ปราบพญามาร) หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขตต์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น สร้างพร้อมกับ พระกริ่งปัญจาคีรี อันโด่งดัง
พิธีเททองหล่อพระกริ่งปัญจาคีรี และพระอุปคุต ของหลวงพ่อผาง จิตตคุตโต ตามหมายกำหนดการฤกษ์ ได้กำหนดให้คือเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2519 เวลา 9.38 น.ซึ่งเป็นมหาอุดมมงคลฤกษ์ เพราะเป็นวันเดียวกันตรงกับวันที่หลวงพ่อผางได้กำหนดวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างพระเจดีย์ที่วัดของท่าน ท่านได้บอกให้คณะกรรมการจัดสร้างพระกริ่งชุดนี้ ไปทำพิธีพร้อมกันที่วัดของท่าน เพราะวันนั้นเป็นวันดี และมีพระคณาจารย์สายวิปัสสนากัมมัฏฐานองค์สำคัญหลายรูป อาทิ
1.หลวงพ่อผาง จิตฺตคุตโต เป็นประธานพุทธาภิเษก
2.หลวงปู่เทศก์ เทศรังสี วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
3.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดหนองบัวบาน จ.อุดรธานี
4.หลวงปู่หลุย จันทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย
5.หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
6.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าโคกมนจ.เลย
7.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
8.พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ วัดภูทอก จ.หนองคาย
9.พระอาจารย์มหาโส กัสโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

นับว่าเป็นนิมิตรดีอย่างมากหาโอกาสเช่นนี้ได้ยากยิ่ง 

พิธีการสมโภชน์ก็ดำเนินเสร็จสิ้นด้วยความสงบเรียบร้อยดี และด้วยเหตุนี้ เป็นที่เชื่อกันว่า หากผู้ใดได้บูชาพระอุปคุตหรือพระบัวเข็มแล้วย่อมบังเกิดความราบรื่นในการดำเนินชีวิต ทำให้อุปสรรคทั้งหลายหมดไป และมีโชคลาภบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติป้องกันภยันตรายต่างๆ ได้

 

“พระอุปคุต” เป็นพระอรหันต์พุทธสาวกหลังพุทธกาล จำพรรษาอยู่ใต้มหาสมุทร (สะดือทะเล) เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัดงานฉลองพระสถูปเจดีย์ 84,000 องค์ขึ้น จึงได้อาราชธนาพระอุปคุตให้ช่วยมาดูแลคุ้มครองความเรียบร้อบในงาน

พิธีครั้งนี้ ระหว่างนั้น พระยาวัสดีมาร ได้มาก่อกวนทำลายพิธี พระอุปคุตจึงเนรมิตสุนัขเน่ามีกลิ่นเหม็น หนอนไต่เต็มไปหมด เอาผูกไว้ที่คอพญามาร ซึ่งแก้อย่างไรก็แก้ไม่ออก ต้องเหาะไปหาเทพยดา พระอินทร์ ท้าวจตุโลกบาลมหาราช ตลอดจนพระพรหม ก็ไม่สามารถแก้พันธนาการนี้ได้

จนในที่สุดก็ต้องกลับไปหาพระอุปคุต โดยพระอุปคุตมัดพญามารติดกับภูเขาจนงานในพิธีเสร็จ ทำให้พญามารเกิดทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัส จนต้องนึกถึงพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่เคยที่จะทรงกิ้วและประทุษร้ายตอบ ก็เลื่อมใสในพระบารมีของพระพุทธเจ้า

จึงตั้งจิตขอเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในกาลอนาคต พระอุปคุตมหาเถระทราบวาระจิตของพญามาร จึงได้แก้ไขความทุกขเวทนาของพญามารนั้น ยังความปิติแก่พญามารเป็นอย่างยิ่ง นี้คือส่วนหนึ่งของประวัติพระอรหันต์ที่มีพระนามว่า “พระอุปคุต”

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 1,549