พระผงวัดรังษีสุทธาวาส พิมพ์ใหญ่

“พระผงวัดรังษีสุทธาวาส พิมพ์ใหญ่” 

“พระผงวัดรังษีสุทธาวาส” สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในราว ปี พ.ศ.2437- พ.ศ.2439 จากเอกสารการโปรดเกล้าฯ ให้ “วัดรังษีสุทธาวาส” ขึ้นกับวัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหลักฐานว่า ในช่วงปี พ.ศ.2442 พระธรรมกิติ (แจ้ง) ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดรังสีสุทธาวาสอยู่แล้ว 

“พระผงวัดรังษีสุทธาวาส” ส่วนผสมของมวลสารจะเป็นเอกลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับพระสมเด็จวัดระฆังฯ มากที