หรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เหรียญเสมาเล็ก ปี พ.ศ.2506 เนื้อทองค

“เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เหรียญเสมาเล็ก 

ปี พ.ศ.2506 เนื้อทองค