เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก หน้าหนุ่มยันต์ไข่ปลา ปี พ.ศ.2484 เนื้อเงิน

“เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก หน้าหนุ่มยันต์ไข่ปลา ปี พ.ศ.2484 เนื้อเงิน”
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2484 
ในโอกาสฉลองสมณศักดิ์เป็นที่พระครู 
ลักษณะเป็นเหรียญทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
ด้านหน้าเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งครึ่งองค์ มีอักษรไทยด้านข้างและด้านบนว่า “พระ ครู รุ่ง” 
ด้านล่างมีแถบโบว์มีข้อความภาษาไทยว่า “วัดท่ากระบือ” ด้านล่างสุดมีลายกนก 
ด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันต์ ด้านล่างระบุปีที่สร้าง “พ.ศ.๒๔๘๔” 
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง รุ่นแรก แบ่งออกเป็น 2 พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าหนุ่ม และพิมพ์หน้าแก่ โดยแต่ละพิมพ์จะแยกเป็นบล็อกย่อยออกไปอีกตามจุดตำหนิในแม่พิพม์
การจัดสร้างเนื้อที่พบเห็นมากมี 2 เนื้อ คือ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง
พุทธคุณเด่นทางด้าน "เมตตาค้าขาย-เมตตามหานิยม-มหาอุตม์-อยู่ยงคงกระพันชาตรี-นิรันตราย-แคล้วคลาดปลอดภัย"

"พระไพโรจน์วุฒาจารย์" หรือ "หลวงพ่อรุ่ง ติสสโร" อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร มีนามเดิมว่า "รุ่ง พ่วงประพันธ์" เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา พ.ศ.2416 อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดน้อยนพคุณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2437 มี พระอาจารย์ทิม วัดน้อยนพคุณ เป็นอุปัชฌาย์ 
พระอธิการบัว วัดใหม่ทองเสน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 
และ พระอาจารย์เคลือบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ภายหลังอุปสมบท ได้เดินทางไปพำนักจำพรรษา ณ สำนักสงฆ์ท่ากระบือและได้พัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ "หลวงพ่อรุ่ง" ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจนเป็นที่ว่างใจแห่งคณะสงฆ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ต่างๆ ดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2442 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ 
ปี พ.ศ. 2475 ได้รับตราตั้งแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานสมณศํกดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนที่ พระครูรุ่ง
ปี พ.ศ. 2483 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
ปี พ.ศ. 2489 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนาม พระครูไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. 2494 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิมคือ พระครูไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. 2499 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระไพโรจน์วุฒาจารย์
“พระไพโรจน์วุฒาจารย์” หรือ “หลวงพ่อรุ่ง” วัดท่ากระบือ ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2500 
รวมสิริอายุได้ 85 ปี 64 พรรษา และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2501
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 9,303