เหรียญที่ระลึกจับโป้ยล่อฮั่น เนื้อทองแดง

เหรียญที่ระลึกจับโป้ยล่อฮั่น เนื้อทองแดง

เหรียญจับโป้ยล่อฮั่น เป็นเหรียญที่ระลึก เหรียญจับโป้ยล่อฮั่น (หรือ ๑๘ อรหันต์) เป็นเหรียญที่ระลึก พิมพ์ทรงกลม มีขนาดใหญ่ ด้านหน้าจำลองรูป พระอรหันต์ 18 องค์