เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี พ.ศ.2469 หลังยันต์ห้า เนื้อสัมฤทธิ์

 


"เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ปี พ.ศ.2469 หลังยันต์ห้า เนื้อสัมฤทธิ์

"เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง หลังยันต์ห้า” จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2469 จำนวนเหรียญรุ่นนี้ประมาณ 1,000 เหรียญ
โดย พระครูคำและพระปลัดแจ้ง มีความประสงค์จะสร้างเหรียญหลวงปู่เอี่ยมไว้อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชิ้นสุดท้าย จึงได้เข้าไปขออนุญาตกับหลวงปู่เอี่ยมเพื่อจะสร้างเหรียญ 
เมื่อหลวงปู่เอี่ยมได้ฟังคำของพระปลัดแจ้งแล้ว ท่านก็นิ่งเฉยอยู่พักใหญ่ แล้วจึงบอกว่า "ตามใจเถอะ" 
โดยให้นายเนียม ช่างทองจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้น
เมื่อช่างทำเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้ว พระปลัดแจ้งก็นำใส่พานมาให้หลวงปู่เอี่ยมปลุกเสก หลวงปู่เอี่ยมหยิบดูแล้วจึงถามว่านี่ยันต์อะไร พระปลัดแจ้งจึงเรียนกับหลวงปู่ว่า เป็นยันต์พระปถมังแบบยันต์ห้า ท่านก็บอกว่าดีแล้ว จากนั้นหลวงปู่เอี่ยมก็ปลุกเสกโดยซาวขึ้นแล้วโปรยไปในพานตามเดิม ทำเช่นนี้ทุกๆ พาน นายถมเล่าว่า ภายหลังจากการสร้างเหรียญรุ่นนี้แล้ว อีกสามเดือนต่อมาหลวงปู่เอี่ยมก็มรณภาพโดยสงบ

หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ปี พ.ศ.2375
หลวงปู่เอี่ยม อุปสมบทที่ วัดราชโอรส เมื่อ ปี พ.ศ.2397
โดยมีพระสุธรรมเทพเถระ(เกิด) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระธรรมเจดีย์ (จีน) กับพระภาวนาโกศลเถระ(รอด) เป็นพระคู่สวด
เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางนองกับพระภาวนาโกศล(รอด) 
ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด หลวงปู่เอี่ยมก็ได้ติดตามหลวงปู่รอดมาจำพรรษาที่วัดโคนอน 
และศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด จวบจนหลวงปู่รอดมรณภาพลง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระวันรัต(แดง) วัดสุทัศน์
ช่วยคัดเลือกหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมมาปกครองวัดหนัง 
สมเด็จพระวันรัตได้เลือกหลวงปู่เอี่ยมให้มาเป็นเจ้าอาวาส วัดหนัง ใน ปี พ.ศ.2441
และต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระภาวนาโกศลเถระ
และ ได้รับพระราชทานพัดยศงาสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ จาก #พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,965