เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก ปี พ.ศ.2509 เนื้อทองคำ

“เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก รุ่นแรก ปี พ.ศ.2509 เนื้อทองคำ”

เหรียญหลวงพ่อมิ่ง วัดกก กทม. รุ่นแรก จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2509 

ลักษณะเป็นเหรียญปั้มรูปทรงเสมา  

ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อมิ่งนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์บนฐ