พระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม วัดราชบพิธ จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2466

พระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม วัดราชบพิธ จัดสร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2466 

พุทธลักษณะ ตรงกลางเป็นพระพุทธปางสมาธิประทับอาสนฐานเขียง 2 ชั้น รอบองค์พระเป็นซุ้มเรือนแก้วรูปสามเหลี่ยมมีมุมขยัก ข้างองค์พระทั้งด้านซ้ายและขวา มีรูปพระอัครสาวก

จัดสร้างโดยพระพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายก 

เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 65 ปี โดยในงานพิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา ของพระองค์ได้มีการเททองหล่อ พระชัยวัฒน์ โดยอัญเชิญพระพรหมมุนี (แพ) วัดสุทัศน์ ซึ่งต่อมาได้เป็น สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้จัดพิธีและควบคุมดำเนินการจัดสร้าง 

หลังจากประกอบพิธีเททองเสร็จได้นำพระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม นำเข้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธ จัดพิธีพุทธาภิเษก โดยพระคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้น 60 รูป นั่งปรกปลุกเสก 3 วัน 3 คืน 

ตามประวัติกล่าวว่า พระชัยวัฒน์สามเหลี่ยม รุ่นนี้สร้างจำนวนแค่ 1,000 องค์ หล่อสร้างด้วยเนื้อนวโลหะ 

มี 3 แบบด้วยกัน คือ 

แบบธรรมดาหน้าเดียว 

แบบธรรมดาหน้าเดียวเจาะก้น 

และแบบพิเศษ 2 หน้า (มีน้อยมาก)

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549