พระกริ่งสำเร็จประสงค์ สมเด็จสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ กทม.

“พระกริ่งสำเร็จประสงค์ สมเด็จสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ กทม.”

พระกริ่งสำเร็จประสงค์ สมเด็จสังฆราชแพ วัดสุทัศน์ กทม. สร้างในสมัยที่สมเด็จพระสังฆราช (แพ) ทรงดำรงตำแหน่งพระพรหมมุณี ราวปี พ.ศ.2450-2460 

โดยนายเต็ก สำเร็จประสงค์ หนึ่งในศิษย์ที่สำคัญของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ เจ้าของกิจการนำเข้าเครื่องลายครามและโรงรับจำนำ ได้ขออนุญาติจัดสร้างพระกริ่งประจำตระกูลแจกแก่ลูกหลาน เพื่อความเป็นศิริมงคล 

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549