พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน

“พระปรุหนัง พิมพ์บัวเบ็ด เนื้อชินเงิน”

“พระปรุหนัง” เป็นพระศิลปะอยุธยาบริสุทธิ์ ที่งดงามแบบหาที่ติมิได้ ที่เรียกว่า “ปรุหนัง” ก็เพราะว่าลักษณะของพระ ที่สร้างคล้ายกับแผ่นหนังใหญ่ที่ฉลุโปร่ง เพื่อใช้ในการเชิดหนังในสมัยก่อน แสดงให้เห็นว่าเป็นฝีมือที่ยอดเยี่ยมของช่างอยุธยาเลยทีเดียว

<