พระกรุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

“พระกรุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”

พระพิมพ์ดินเผา “กรุพระนาดูน” ขุดพบเมื่อ ปี พ.ศ.2522 ที่ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เป็นพระพิมพ์ดินเผาฝีมือช่างประจำราชสำนัก สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบต่อพระพุทธศาสนา 

พระพิมพ์ดินเผากรุพระนาดูน  มีพุทธศิลป์