หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เหรียญกลมเล็ก ปี พ.ศ.2506 เนื้อทองคำ

“หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เหรียญกลมเล็ก ปี พ.ศ.2506 เนื้อเงิน”

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม เหรียญกลมเ