เหรียญหล่อ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2

“เหรียญหล่อ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตกรุ่น 2”

เหรียญหล่อ หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่น 2  จัดสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.2450

ออกให้ทำบุญในงานปิดทองและฝังลูกนิมิตของ วัดพะเนียงแตก โดยทำพิธีหล่อที่วัด

ลักษณะโดยรวม เป็นเหรียญหล่อแบบโบราณ พิมพ์ทรงเป็นรูป 5 เหลี่ยม มีทั้งมีหูหล่อในตัว และไม่มีหู

ขนาดสูงประมาณ 3.5 ซม. กว้างประมาณ 1.5 ซม. หนาประมาณ 0.5 ซม. เนื้อโลหะออกทองเหลือง

ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิบนฐานเกลี้ยงๆ องค์พระค่อนข้างชะลูด

(บางท่านว่าจำลองมาจากพระประธานของวัดพะเนียงแตก) ปรากฏรายละเอียดต่างๆ บนพระพักตร์อย่างชัดเจน

ด้านหลังมีเส้นนูนตามขอบเหรียญ เป็นรูปห้าเหลี่ยม และเส้นขีดในส่วนนอก เส้นนูนภายใน กรอบห้าเหลี่ยม

มีอักขระขอมนูนตัว “อุ” และ “มิ”

เหรียญหล่อ หลวงพ่อทา รุ่น 2 นี้ คาดว่าสร้างหลังจากเหรียญรุ่นแรกไม่นาน

โดยมีการแก้ไขหล่อให้มีหูในตัว เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้มากขึ้น

และอักขระขอมด้านหลัง เติมสระ “อิ” เป็นตัว “มิ” ไม่ต้องเขียนเพิ่มด้วยมือดังเช่นเหรียญรุ่นแรก

เหรียญหล่อหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก โด่งดังมากในเรื่องคงกระพันชาตรี ตั้งแต่สมัยเก่าก่อนจนถึงทุกวันนี้

 

หลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก จ.นครปฐม เป็นชาวลาวโซ่ง บรรพบุรุษอพยพมาจากประเทศลาว ในสมัยรัชกาลที่ 3

ท่านเกิดประมาณ พ.ศ.2375 เป็นชาวบ้านหนองเสือ ต.บ่อผักกูด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี ที่วัดโพธาราม จ.ราชบุรี

ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปี อุปสมบท ณ วัดวงฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ท่านเป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน ออกรุกขมูลทุกปี เมื่อประมาณ พ.ศ.2400 เศษ ได้มาเป็นเจ้าอาวาส “วัดพะเนียงแตก”

ซึ่งเดิมชื่อว่า “วัดประทุมคงคา” ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม

หลวงพ่อทาเป็นพระภิกษุที่ชาวบ้านกล่าวขานกันว่า “ท่านดุมาก” จนเรียกท่านว่า “หลวงพ่อเสือ”

สมัยก่อนเมื่อมีงานวัด จะมีนักเลงท้องถิ่นกับนักเลงต่างถิ่นมาตีรันฟันแทงกันในบริเวณวัดบ่อยๆ

แต่ที่วัดพะเนียงแตกไม่มีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะต่างเกรงบารมี และความดุของหลวงพ่อทา

ในงานวัดมักจะมีการเล่นดอกไม้ไฟ มีอยู่ปีหนึ่งท่านได้เอามือไปปิดพลุ ทำให้พลุพุ่งออกมาจากกระบอกไม่ได้

ถึงกับระเบิด แต่ท่านไม่เป็นอะไร ชาวบ้านจึงเรียกท่านว่า “หลวงพ่อพะเนียงแตก”

อันเป็นเหตุให้เรียกชื่อวัดนี้ว่า “วัดพะเนียงแตก” 

หลวงพ่อทา ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูอุตรการบดี” ในสมัยรัชกาลที่ 5 และก่อน พ.ศ.2451

เพราะในภาพถ่ายของท่านซึ่งมีปรากฏเพียงภาพเดียวเท่านั้น ระบุว่า ถ่ายเมื่อ ร.ศ.๑๒๗ (พ.ศ.2451)

หลวงพ่อทา ท่านมรณภาพในราว พ.ศ.2458-2459 อายุประมาณ 80 ปี

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549