เหรียญพระแก้วมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปี พ.ศ.2475 ฉลองกรุงเทพฯ 150 ปี (บล็อกนอก) เนื้อทองคำ