พระพิฆเนศปิดตา สองดอกจัน เนื้อสัมฤทธิ์ กรุจังหวัดนครศรีธรรมราช

“พระพิฆเนศปิดตา สองดอกจัน เนื้อสัมฤทธิ์ กรุจังหวัดนครศรีธรรมราช” เทพแห่งศิลปะและความสำเร็จทั้งปวง

 พระพิฆเนศปิดตา สองดอกจัน เนื้อสัมฤทธิ์ กรุจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการสร้างมาหลายร้อยปี