พระปิดตามหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก เนื้อเงิน

"พระปิดตามหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก เนื้อเงิน"

พระปิดตามหาอุตโม หลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ เนื้อเงิน จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2518
ผู้ที่สร้างคือ คุณชินพร สุขสถิตย์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อหารายได้ในการสร้างหอฉันท์ที่มีรูปพระปิดตาที่ซุ้มประตู
เพื่อถวายหลวงปู่ทิม ฉลองอายุครบ 8 รอบ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2518
ลักษณะโดยรวม เป็นพระหล่อแบบลอยองค์ปิดตายันต์ยุ่งมหาอุตโม ด้านหลังตอกโค๊ตตัว "นะ"
จำนวนการจัดสร้าง เนื้อทองคำ สร้าง 19 องค์ โค๊ต "นะ" ในเม็ดงา 2 ข้าง ด้านหลังองค์พระ
เนื้อเงิน สร้าง 295 องค์ โค๊ต "นะ" ด้านหลังองค์พระซ้ายมือ
เนื้อนวโลหะ สร้าง 2518 องค์ โค๊ต "นะ" ด้านหลังองค์พระขวามือ
เนื้อตะกั่ว สร้าง 10000 องค์ โค๊ต "นะ" ด้านหลังองค์พระขวามือ
เนื้อกะไหล่ทอง สร้างจำนวนน้อย โค๊ต "นะ" ด้านหลังองค์พระขวามือ

"พระครูภาวนาภิรัต" หรือที่รู้จักกันในนามว่า "หลวงปู่ทิม อิสริโก" วัดละหารไร่ จ.ระยอง
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2422 ตรงกับรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี)
ที่บ้านหัวทุ่งตาบุตร ตำบลละหาร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ท่านเป็นหลานของหลวงปู่สังข์เฒ่า วัดเก๋งจีน
ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2449 มีพระครูขาว วัดทับมา เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอาจารย์สิงห์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์เกตุ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ณ พัทธสีมาวัดละหารไร่
ได้รับฉายาว่า อิสริโก เมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาวิทยาคมจากตำราของ หลวงปู่สังข์เฒ่า
ศึกษาเพิ่มเติมทั้งจากฆราวาสและบรรพชิต ท่านได้ออกธุดงค์ไปหลายจังหวัด
ต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดละหารไร่ จ.ระยอง
และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูภาวนาภิรัต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507
หลวงปู่ทิม ท่านมรณะภาพเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2518
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 9,303