เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2

"เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2"
"เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง" รุ่น 2 จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2534
การจัดสร้างเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 จัดสร้างขึ้นในวาระ สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม
การจัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อ มีเนื้อทองคำ, เนื้อเงิน, เนื้อนวะ, เนื้อทองแดง, เนื้อทองเหลือง
(ตอกโค๊ตเลข “๒” ไทยที่ขอบล่างของเหรียญ)
และเนื้อทองเหลืองอีกชุดหนึ่งมีผู้มาขอสร้าง แต่ตอกโตด้านหน้าเหรียญ และรูปหล่อลอยองค์ขนาดเล็ก
เหรียญหล่อหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง มีพุทธคุณเด่นทางด้าน มหาอุตม์ คงกระพันชาตรี และเมตตามหานิยม จนเป็นที่เลื่องลือ

หลวงพ่อไปล่ "ฉันทสโร" ท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ ปี พ.ศ.2403 ต.บางบอนใต้ อ.บางขุนเทียน จ.ธนบุรี
เมื่ออายุ 8 ขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับ พระอาจารย์ทัด วัดสิงห์
ได้รับการอุปสมบทที่วัดกำแพง เมื่อ ปี พ.ศ.2426 อายุ 23 ปี
โดยมีพระอาจารย์ทัด วัดสิงห์ พระอุปัชฌาย์
หลวงพ่อพ่วง วัดกก เป็นพระกรรมวาจาจารย์
หลวงพ่อดิษฐ์ วัดกำแพง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับฉายาว่า "ฉันทสโร"
หลวงพ่อไปล่ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ท่องบทสวดมนต์จนจบทุกบททุกคัมภีร์ จดจำได้แม่นยำ
หลังจากอุปสมบทได้ 2 พรรษา ท่านก็สามารถสวนบทปาฏิโมกข์ได้
ต่อมาหลวงพ่อไปล่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตบางขุนเทียน
และด้วยปฏิปทาอันน่าศรัทธาเลื่อมใสของท่านนี้เองทำให้ชาวบ้านมีความเคารพนับถือท่านมาก
ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกำแพง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2431
หลวงพ่อไปล่ "ฉันทสโร"มรณภาพ เมื่อ ปี พ.ศ.2489 รวมสิริอายุได้ 86 ปี 63 พรรษา
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565