เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2

"เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2"
"เหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง" รุ่น 2 จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2534
การจัดสร้างเหรียญหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่น 2 จัดสร้างขึ้นในวาระ สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม
การจัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อ มีเนื้อทอง