พระรูปหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อชาร์ปรถไฟ

"พระรูปหล่อ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง เนื้อชาร์ปรถไฟ"
"พระรูปหล่อเนื้อชาร์ปรถไฟ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง จัดสร้าสร้างประมาณปี พ.ศ.2505
คนพื้นที่เรียกพระรุ่นนี้ว่า "อุดตูด" สาเหตุที่ถูกเรียกอย่างนั้นเป็นเพราะว่า ถูกอุดด้วยมวลสารที่เป็นผงใบลานเผา
"ใบลานที่นำมาเผาทั้งหมดนั้นเป็นตำราวิชาอาคมเก่าๆ ของทางวัดที่หลวงพ่อไปล่ท่านได้สั่งให้เผาไว้เพื่อที่จะทำพระเครื่องออกมาอีก 1 รุ่น
แต่ก็ไม่ทันการเพราะท่านได้มรณภาพเสียก่อน" และเถ้าอัฐิของหลวงพ่อไปล่ แล้วอุดด้วยตะกั่ว (คาดว่าน่าจะเป็นตะกั่วนม)
รูปหล่อเนื้อชาร์ปรถไฟนั้นก่อนจะเอามาอุดมวลสารนั้นจะมีการนำไปแช่น้ำมันก่อน โดยจะค่อยๆ อุดมวลสารแล้วแจกไปเรื่อยๆ

หลวงพ่อไปล่ "ฉันทสโร" ท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ ปี พ.ศ.2403 ต.บางบอนใต้ อ.บางขุนเทียน จ.ธนบุรี
เมื่ออายุ 8 ขวบได้ไปศึกษาหนังสือไทยและขอมกับ พระอาจารย์ทัด วัดสิงห์
ได้รับการอุปสมบทที่วัดกำแพง เมื่อ ปี พ.ศ.2426 อายุ 23 ปี
โดยมีพระอาจารย์ทัด วัดสิงห์ พระอุปัชฌาย์
หลวงพ่อพ่วง วัดกก เป็นพระกรรมวาจาจารย์
หลวงพ่อดิษฐ์ วัดกำแพง เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ได้รับฉายาว่า "ฉันทสโร"
หลวงพ่อไปล่ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ท่องบทสวดมนต์จนจบทุกบททุกคัมภีร์ จดจำได้แม่นยำ
หลังจากอุปสมบทได้ 2 พรรษา ท่านก็สามารถสวนบทปาฏิโมกข์ได้
ต่อมาหลวงพ่อไปล่ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตบางขุนเทียน
และด้วยปฏิปทาอันน่าศรัทธาเลื่อมใสของท่านนี้เองทำให้ชาวบ้านมีความเคารพนับถือท่านมาก
ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกำแพง ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2431
หลวงพ่อไปล่ "ฉันทสโร"มรณภาพ เมื่อ ปี พ.ศ.2489 รวมสิริอายุได้ 86 ปี 63 พรรษา
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.Visitors: 8,806