เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นแรก

"เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นแรก"
"เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง" รุ่นแรก สร้างในปี พ.ศ.2478 ในวาระที่ท่านอายุครบ 75 ปี
การจัดสร้างเหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ มีการหล่อหลายวาระ ตามความต้องการของลูกศิษย์ที่มาให้ช่างหล่อให้
หากมีล