เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นแรก

"เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง รุ่นแรก"
"เหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง" รุ่นแรก สร้างในปี พ.ศ.2478 ในวาระที่ท่านอายุครบ 75 ปี
การจัดสร้างเหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ มีการหล่อหลายวาระ ตามความต้องการของลูกศิษย์ที่มาให้ช่างหล่อให้
หากมีลูกศิษย์นำเนื้อโลหะอะไรมาให้หล่อ ช่างก็จะหล่อให้ตามความประสงค์ และหลวงพ่อจะปลุกเสกให้เป็นคราว ๆ ไป
การหล่อพระครั้งแรก เป็นการหล่อแบบชาวบ้านช่วยกันหล่อขึ้นมา
มี 3 พิมพ์ คือ พิมพ์จอบ, พิมพ์รูปไข่ และพิมพ์เสมา เนื้อหามีทั้ง เนื้อทองเหลือง และเนื้อขันลงหิน
โดยวรรณะของเหรียญจะแตกต่างกัน เพราะนำโลหะที่พอจะหาได้ที่วัดและของชาวบ้านมาหล่อ
การหล่อพระครั้งที่สอง เป็นการจ้างโรงหล่อพระ หล่อเหรียญขึ้นมา มีแค่ พิมพ์จอบ กับ พิมพ์รูปไข่
พระที่หล่อออกมาทั้ง 2 ครั้ง จึงมีวรรณะของเนื้อที่แตกต่างกัน
เพราะที่หล่อที่วัดอาจจะมีโลหะหลายๆ อย่างผสมกันแต่หนักที่ทองเหลือง
ส่วนที่หล่อที่โรงหล่อ จะเป็นเนื้อทองเหลืองล้วนๆ
จึงจำแนกออกมาให้ละเอียดขึ้น เรียกกันว่า พิมพ์ชาวบ้าน กับ พิมพ์โรงหล่อ
ลักษณะโดยรวม ของเหรียญหล่อโบราณ หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง
1.เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ มี 2 แบบ ได้แก่ เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เนื้อทองเหลือง พิมพ์มาตรฐาน
และ เหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่ เนื้อสัมฤทธิ์ พิมพ์ชาวบ้าน
ลักษณะเป็นเหรียญหล่อทรงจอบ มีเส้นโค้งนูนโดยรอบเหรียญ 2 เส้น
ด้านบนเหรียญมีหูหล่อในตัวซึ่งทำทีละอัน ขนาดจึงไม่เท่ากัน
ด้านหน้า เป็นรูปพระสงฆ์ (ไม่มีเกศ) นั่งขัดสมาธิราบบนฐานชั้นเดียว
ด้านหลัง มีอักษรไทย นูนสูง เขียนว่า "ที่ ระฤก ๒๔๗๘"
2.เหรียญหล่อ พิมพ์รูปไข่ มี 2 เนื้อ คือ เนื้อทองเหลือง และเนื้อสัมฤทธิ์
ลักษณะเหรียญ รูปทรงเหรียญเป็นรูปไข่ มีหู หล่อในตัวด้านบน
ด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์ (ไม่มีเกศ) นั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงคล้ายกับเหรียญจอบใหญ่
ด้านหลัง มีอักษรไทย เขียนว่า “ที่ระฤก ๒๔๗๘“
3.เหรียญหล่อ ทรงเสมา เนื้อสัมฤทธิ์ (มีพบน้อยมาก)
ลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงเสมา ด้านบน มีหูหล่อในตัว
ด้านหน้าเป็นรูปพระสงฆ์ (หลวงพ่อไปล่) อยู่ในกรอบรูปเสมา
ด้านหลัง มีแบบหลังเรียบ และแบบหลังมีอักษรไทย

Visitors: 8,806