เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก ปี พ.ศ.2467

"เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก ปี พ.ศ.2467"

"เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรก เนื้อเงิน" จัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2467 เหรียญรุ่นแรกของท่านนั้น จัดอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์
ซึ่งได้รับความนิยมสูงมาก มูลเหตุการณ์สร้างเหรียญรุ่นแรกนี้ เนื่องจากลูกศิษย์ของหลวงปู่เอี่ยมได้ขออนุญาต สร้างขึ้นไว้เป็นที่ระลึก
และแจกจ่ายแก่ผู้บริจาคเงินสมทบทุนการปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ ในปี พ.ศ. 2467
เหรียญรุ่นนี้ ด้านหน้ามีแม่พิมพ์เดียว ส่วนด้านหลังมี 2 แม่พิมพ์ แบ่งเป็น พิมพ์ด้านหลัง 3 จุด และพิมพ์ด้านหลัง 4 จุด
โดยสังเกตที่ด้านหลังเหรียญจะมีเม็ดไข่ปลาทั้งสองด้านของขอบเหรียญ จะเป็นแบบมีเม็ดไข่ปลา 3 เม็ด และแบบมีเม็ดไข่ปลา 4 เม็ด
เหรียญรุ่นนี้มักจะเรียกกันว่า "เหรียญยันต์ 4" ตามยันต์ที่กำกับด้านหลังของเหรียญ
ขอบของเหรียญจะใช้วิธีการเลื่อยฉลุในการตัดขอบเหรียญ
เหรียญยันต์ 4 จะมีชนิดเนื้อทองแดง และเนื้อเงิน
นอกจากนี้ยังมีเหรียญที่สร้างขึ้นตามที่ลูกศิษย์ใกล้ชิดได้สั่งให้ช่างทำขึ้นเป็นพิเศษตามจำนวนที่สั่งทำเท่านั้น เช่น
เหรียญพิเศษฉลุยกหน้า เนื้อทองคำ และเนื้อเงิน เหรียญฉลุเนื้อทองคำ เหรียญเนื้อทองคำลงยา ซึ่งเหรียญที่สร้างเป็นกรณีพิเศษนี้ มีจำนวนน้อยมาก
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นแรกนี้ นับว่าหายากมาก
(การเช่าบูชา ต้องระวังให้มาก เพราะของปลอมทำเลียนแบบมีมากมายหลายฝีมือ)

พระภาวนาโกศลเถระ หรือ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง
หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ปี พ.ศ.2375
หลวงปู่เอี่ยม อุปสมบทที่ วัดราชโอรส เมื่อ ปี พ.ศ.2397
โดยมีพระสุธรรมเทพเถระ(เกิด) เป็นพระอุปัชฌาย์
พระธรรมเจดีย์ (จีน) กับพระภาวนาโกศลเถระ(รอด) เป็นพระคู่สวด
เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนางนองกับพระภาวนาโกศล(รอด)
ศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด หลวงปู่เอี่ยมก็ได้ติดตามหลวงปู่รอดมาจำพรรษาที่วัดโคนอน
และศึกษาวิปัสสนาธุระและพุทธาคมกับหลวงปู่รอด จวบจนหลวงปู่รอดมรณภาพลง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระวันรัต(แดง) วัดสุทัศน์
ช่วยคัดเลือกหาผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมมาปกครองวัดหนัง
สมเด็จพระวันรัตได้เลือกหลวงปู่เอี่ยมให้มาเป็นเจ้าอาวาส วัดหนัง ใน ปี พ.ศ.2441
และต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระภาวนาโกศลเถระ
และได้รับพระราชทานพัดยศงาสานฝ่ายวิปัสสนาธุระ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงปู่เอี่ยม มรณภาพ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2469 สิริอายุได้ 94 ปี พรรษาที่ 72
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 9,303