เหรียญกษาปณ์ (หมุนเวียน) ร.5 หนึ่งบาท หลังตราแผ่นดิน กรุงสยาม เนื้อเงิน

เหรียญกษาปณ์ (หมุนเวียน) ร.5 หนึ่งบาท หลังตราแผ่นดิน กรุงสยาม เนื้อเงิน

เหรียญกษาปณ์ (หมุนเวียน) รัชกาลที่ 5 หนึ่งบาท หลังตราแผ่นดิน กรุงสยาม เนื้อเงิน ผลิตใช้ครั้งแรก ปี ร.ศ.95 ไม่มีข้อความบอกปี ร.ศ. ที่ผลิต
มาจนถึงปี ร.ศ.120 เพิ่มข้อความบอกปี ร.ศ. ผลิตที่ริมขอบเหรียญ ตรงข้างล่างตราแผ่นดิน ด้านหลังของเหรียญ
(ร.ศ.๑๒๐, ร.ศ.๑๒๑ ,ร.ศ.๑๒๒, ร.ศ.๑๒๓, ร.ศ.๑๒๔, ร.ศ.๑๒๕ และ ร.ศ.๑๒๖)
ลักษณะเหรียญด้านหน้ามีพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 หันพระพักตร์ไปทางด้านซ้าย
มีข้อความว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ปรากฏบนเหรียญ
ด้านหลังเหรียญมีตราแผ่นดิน มีข้อความว่า "กรุงสยาม รัชกาลที่ ๕" และมีคำว่า "บาท หนึ่ง" ปรากฏบนเหรียญ
การผลิตเหรียญเงินที่มีพระบรมรูปพระมหากษัตริย์อยู่บนเหรียญในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในการผลิตเหรียญกษาปณ์ไทย
ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความเจริญของประเทศต่างๆ
ซึ่งในหลายประเทศ ล้วนมีการผลิตเหรียญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์หรือรูปผู้นำในแผ่นดินของประเทศทั้งสิ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นประเทศเอกราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(20 กันยายน พ.ศ. 2396 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเป็นพระองค์ที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411
เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ
พระองค์ได้รับสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และว่า "พระพุทธเจ้าหลวง"
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

 

Visitors: 2,527