เหรียญกษาปณ์ ร.5 หนึ่งบาท ปี ร.ศ.127 เนื้อเงิน

เหรียญกษาปณ์ ร.5 หนึ่งบาท ปี ร.ศ.127 เนื้อเงิน

เหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 5 ราคา 1 บาท ด้านหลังประทับตราช้างไอยราพรต ร.ศ.127
หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า "เหรียญหนวด" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "เหรียญช้างสามเศียร"
ลักษณะโดยรวม ด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หันข้าง
มีข้อความภาษาไทยว่า "จุฬาลงกรณ์ สยามมินทร์" และมีข้อความภาษาอังกฤษว่า "A.PATEY"
ด้านหลังเหรียญเป็นรูปช้างสามเศียรสวมมงกุฎ ข้างบนมีข้อความว่า "สยามรัฐ ร.ศ.๑๒๗" ข้างล่าง มีข้อความว่า "หนึ่ง บาท"
เหรียญนี้ผลิตจาก โรงกษาปณ์ของประเทศฝรั่งเศส เดิมมีความประสงค์ผลิตมาเพื่อออกใช้เป็นเหรียญหมุนเวียนทั่วๆ ไป
แต่เนื่องจากทางประเทศฝรั่งเศสส่งมาล่าช้ากว่ากำหนดมาก
ทำให้สิ้นรัชกาลก่อนที่จะนำออกใช้ จึงนำเหรียญนี้มาแจกในงานพระบรมศพของ รัชกาลที่ 5
ปัจจุบันนับว่าเป็นเหรียญหายาก และนิยมที่สุดเหรียญหนึ่งเลยที่เดียว ทั้งกลุ่มนักสะสมพระเครื่อง และเหรียญโบราณ
จึงทำให้ราคาค่อนข้างสูง การเช่าหาสะสม "ต้องระวัง" เพราะมีการปลอมแปลงออกมามากมายหลายฝีมือ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(20 กันยายน พ.ศ. 2396 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453) เป็นพระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี
เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเป็นพระองค์ที่ 1 ในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
เสวยราชสมบัติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง พ.ศ. 2411
เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 4 ค่ำ ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ
พระองค์ได้รับสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และว่า "พระพุทธเจ้าหลวง"
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,527