เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2500

"เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2500"

เหรียญหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2500 ออกแบบและจัดสร้างโดยท่านอาจารย์ทิม
จัดสร้างครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2500 จำนวนการจัดสร้าง 3,000 เหรียญ มีเนื้อทองแดงผิวไฟ เพียงเนื้อเดียว
เมื่อนำออกมาจำหน่ายที่วัดช้างให้ได้ไม่นานเหรียญรุ่นนี้ก็หมด