เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก ปี พ.ศ.2506

"เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก ปี พ.ศ.2506"

"เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง" จ.สมุทรสาคร รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จัดสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2506
โดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ขออนุญาตท่านจัดสร้าง ในวาระฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดกาหลง
ลักษณะ เป็นเหรียญรูปไข่ ปั้มหูในตัว
ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปหลวงพ่อสุดครึ่งองค์ มีข้อความว่า "พระครูสมุทรธรรมสุนทร วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร"
ด้านหลังเหรียญเป็น "ยันต์ตะกร้อ" ข้างบนมีข้อความว่า "งานผูกพัทธสีมา" ข้างล่างระบุปีที่จัดสร้าง "๒๕๐๖"

"พระครูสมุทรธรรมสุนทร" หรือ "หลวงพ่อสุด" วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2445
ที่บ้านคำไฮ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อ มาก โยมมารดาชื่อ อ่อนศรี
ต่อมาเมื่ออายุได้ 16 ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดกลางพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด โดยมีพระครูเม้า เป็นพระอุปัชฌาย์
เมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทใน ปี พ.ศ.2465 ที่วัดกลางพนมไพร
โดยมีพระครูเม้าเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจันทา วัดฟ้าหยาด เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการบุดดา วัดพองยาว เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หลวงพ่อสุด สอบได้นักธรรมตรีที่สำนักวัดกุดน้ำใส อ.พนมไพร ต่อมาหลวงพ่อสุดได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ
และสอบได้นักธรรมโท ที่สำนักวัดมหาธาตุยุวราช รังสฤษฎิ์ กทม.
และได้เดินทางมาอยู่ที่วัดกาหลง จ.สมุทรสาคร ใน ปี พ.ศ.2478 ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดกาหลง
สมณศักดิ์ที่หลวงพ่อสุดได้รับ ใน ปี พ.ศ.2490 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นตรี
ใน ปี พ.ศ.2511 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท
และใน ปี พ.ศ.2517 เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่พระครูสมุทรธรรมสุนทร
หลวงพ่อสุดมรณภาพเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2526 สิริอายุได้ 81 ปี
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,527