เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก ปี พ.ศ.2506

"เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง รุ่นแรก ปี พ.ศ.2506"

"เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง" จ.สมุทรสาคร รุ่นแรก เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จัดสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2506
โดยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายได้ขออนุญาตท่านจัดสร้าง ในวาระฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมาพระอุโบสถวัดกาหลง
ลักษณะ เป็นเหรียญรูปไข่ ปั้มหูในตัว
ด้านหน้าเหรียญ เป็น