เหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล สกลนคร พ.ศ. 2492

เหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล สกลนคร พ.ศ. 2492

เหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล จ.สกลนคร จัดสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2492
จัดสร้างโดยส่วนการศึกษาจังหวัดสกลนคร จำนวนการจัดสร้าง ประมาณ 6,007 เหรียญ มีเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง
ลักษณะเป็นเหรียญปั้มคล้ายห้าเหลี่ยม หูในตัว ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธ
ด้านหลัง มีข้อความว่า "ที่ระลึก งานฉลอง ร.ร. แบบ ป.มาลากุล สกลนคร พ.ศ. 2492"
ในการจัดสร้างเหรียญพระพุทธ ร.ร.แบบ ป.มาลากุล มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้เป็นรางวัลแก่ผู้บริจาคทรัพย์บำรุงการศึกษา
สำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับ การเรียนการสอนของโรงเรียน แบบ ป.มาลากุล
ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร (ปัจจุบันได้ยุบเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแล้ว)
โดยขณะนั้นกำลังเปิดทำการสอนใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการฉลองโรงเรียนใหม่ด้วย
เมื่อทำเหรียญเสร็จแล้วคณะกรรมการ ได้นำเหรียญทั้งหมดไปถวาย "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"
ทำการอธิษฐานจิตให้ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ซึ่งในภายหลัง "พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร" ได้กล่าวกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า
ได้เคยอธิษฐานจิตเหรียญรุ่นนี้อีก หลังจากนำเหรียญกลับมาจากพระอาจารย์ใหญ่
และยังได้รับนิมนต์ไปในงานฉลองการเปิดทำการสอน ร.ร. แบบ ป.มาลากุล ด้วย
ซึ่งขณะนั้น พระอาจารย์ฝั้น ได้จำพรรษาที่ วัดป่าภูธรพิทักษ์ ใกล้กับโรงเรียนนั่นเอง
ภายในงานฉลองโรงเรียนแบบ ป.มาลากุล นั้น ทางคณะกรรมการส่วนการศึกษา
ยังได้จัดนำเครื่องบิน (เฮลิคอปเตอร์) มาบินโชว์
ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากในสมัยนั้น และถ้าผู้ใดบริจาคทรัพย์ 5 บาท ก็จะได้ขึ้นเครื่องบิน 1 รอบ
พร้อมกับมอบเหรียญรุ่นนี้ให้ 1 เหรียญ

พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทัตโต) วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2413 แรม 9 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง
พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เดิมมีชื่อว่า มั่น แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413
ณ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอโขงเจียม (ปัจจุบันคืออำเภอศรีเมืองใหม่) จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อท่านอายุได้ 15 ปี ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านคำบง
เมื่อบวชได้ 2 ปี บิดาขอร้องให้ลาสิกขาเพื่อช่วยการงานทางบ้าน
ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโลได้เดินธุดงค์มาปักกลดอยู่ที่ บ้านคำบง
พระอาจารย์มั่นในขณะเป็นฆราวาสจึงเข้าถวายการรับใช้และมีจิตศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่เสาร์
ต่อมาได้ถวายตัวเป็นศิษย์ติดตามเดินทางเข้าเมืองอุบลราชธานี
เมื่อท่านอายุได้ 23 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเลียบ อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2436
โดยมี พระอริยกวี (อ่อน ธมฺมรกฺขิโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีทา ชยเสโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระครูประจักษ์อุบลคุณ (สุ่ย ญาณสโย) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับขนาดนามเป็นภาษามคธว่า "ภูริทตฺโต" แปลว่า ผู้ให้ปัญญา
ภายหลังท่านสงสัยในผู้บวชให้และผ้าสังฆาฏิ หลังจากนั้นเกือบปี
พระครูวิจิตรธรรมภาณี (จันทร์ สิริจนฺโท) จึงให้ท่านทำทัฬหีกรรมที่แพกลางแม่น้ำมูล
โดยพระอาจารย์ม้าว เทวธมฺมี เป็นพระอุปัชฌาย์
พระครูวิจิตรธรรมภาณี (จันทร์ สิริจนฺโท) และพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล) เป็นคู่กรรมวาจาจารย์
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มรณะเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 แรม 6 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู รวมสิริอายุ 80 ปี
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,527