พระปรกใบมะขาม เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส

"พระปรกใบมะขาม เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส"

"พระปรกใบมะขาม ท่านเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทราวาส" เป็นพระปั๊มแบบเดียวกับพระประเภทเหรียญ แต่มีขนาดเล็ก
รูปพรรณคล้ายกับ ใบมะขามเล็กๆ ขนาดโดยประมาณคือ สูง 1.2 ซ.ม. กว้าง 6 มม.
พระปรกใบมะขามที่เจ้าคุณนรฯ อธิษฐานจิตนี้ ตามประวัติบันทึกไว้ว่าสร้างขึ้นหลายครั้ง
พระนาคปรกใบมะขามหลังตอกตัว "นะ" ได้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย
โดย ท่านเจ้าคุณอุดมสารโสภณ ได้ดำริให้สร้างและนำเข้าพิธีปลุกเสกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2513
มีทั้งหมด 3 เนื้อ คือ เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และ เนื้อทองแดง
พุทธลักษณะ ด้านหน้า เป็นรูปพระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธินาคปรก 7 เศียร ฐาน 3 ชั้น
โดยถอดแบบหรือล้อพิมพ์ ปรกใบมะขามของ ท่านเจ้าคุณสนิทสมณคุณเขมจารี (เงิน) #วัดท้ายตลาด
พระเกศ เป็นรูปดอกบัวตูม ไรพระศก ยกเป็นกรอบนูนแบบทรงเทริด
พระกรรณ ยาวแนบพระปรางและหักศอกเล็กน้อย
พระหัตถ์ ประสานกันแบบสมาธินิ้วหัวแม่มืองอและชิดกันแบบปีกกาตรงกลางเป็นร่องลึกลงไป
พระเพลา วาดลงไปเป็นแอ่งลึก พระบาทขวาที่ซ้อนบน ปรากฏสันเท้าให้เห็น
ด้านหลัง ตอกตัว "นะ"

มหาเสวกตรี พระพระยานรรัตนราชมานิต เป็นอดีตมหาดเล็กใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภายหลังได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำพรรษา ณ #วัดเทพศิรินทราวาส #ราชวรวิหาร
"ท่านเจ้าคุณนรฯ ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ" หรือ "พระยานรรัตนราชมานิต" อุปสมบท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ปี พ.ศ. 2468
ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถระ) เป็นพระอุปัชฌาชย์
ได้รับฉายาทางสมณเพศว่า "ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ"
ท่านดำรงเพศสมณะด้วยความเคร่งครัดต่อศีล เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินด่างพร้อยทั้งกาย ใจ
ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีปฏิปทาที่มั่นคง เด็ดเดี่ยว
และได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนว่า ท่านเป็นพระแท้ ที่หาได้ยากยิ่ง เป็นตัวอย่างของสงฆ์ผู้ทรงศีลบริสุทธิ์
ไม่ใฝ่หาลาภสักการะ ไม่ใฝ่หาชื่อเสียงเกียรติคุณ เป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อ พระธรรมวินัย มีความกตัญญูเป็นเลิศ
ท่านเจ้าคุณนรฯ มรณภาพเมื่อวันที่ 8 มกราคม ปี พ.ศ. 2514 สิริอายุ 74 ปี พรรษา 46
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 8,806