เหรียญประพาสมาลา หรือ เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป

เหรียญประพาสมาลา หรือ เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป

"เหรียญประพาสมาลา" หรือ "เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป" เป็นเหรียญอิสริยาภรณ์ ประเภทเหรียญที่ระลึก ในช่วงรัชสมัย รัชกาลที่ 5
เนื่องจากประเทศยุโรป ได้ขยายอาณานิคมไปยังดินแดนอื่นๆ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งขณะนั้นฝรั่งเศสกําลังขยายอาณานิคมเข้ามายังประเทศสยาม ส่งผลให้ประเทศสยามมีปัญหาขัดแย้งกับฝรั่งเศสอย่างรุนแรง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศในแถบยุโรป ครั้งแรกใน ปี พ.ศ.2440 (ร.ศ.๑๑๖)
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสร้างเหรียญที่ระลึก ในการเสด็จประพาสทวีปยุโรปเป็นครั้งแรก
นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย และทวีปเอเชียที่ได้เสด็จประพาสประเทศต่างๆ ในยุโรป
เหรียญนี้ผลิตโดย Monnaie De Paris (โรงกษาปณ์แห่งกรุงปารีส) ในกระทรวงการคลังฝรั่งเศส
และนายช่างผู้ปั้นแบบและแกะพิมพ์ ชื่อ August Patey เป็นผู้ลงลายเซ็นกำกับบนเหรียญนี้ตัวตัวเอง
สัญลักษณ์ของโรงกษาปณ์ (Mint Mark) มีประทับตราไว้ขอบเหรียญ
ซึ่งเมื่อขยายออกมาจะเป็นรูปรวงธัญพืช (ดูคล้ายถุงเงินปลายเปิด) มีเงินไหลทะลักออกมา
ซึ่งเรียกว่า "Corn Of Abundance" ซึ่งหมายความถึง "รวงแห่งความอุดมสมบูรณ์"
ต้องใช้แว่นขยายส่องดูจึงจะเห็น เพราะมีขนาดเล็กมาก
ลักษณะเหรียญประพาสมาลา" หรือ "เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป
มีลักษณะ กลมแบน มีอักษรภาษาฝรั่งเศสที่ขอบเหรียญเงินว่า "MONNAIE DE PARIS ARGENT"
และขอบเหรียญทองแดงว่า "MONNAIE DE PARIS BRONZE"
ด้านหน้า เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์
ริมขอบเหรียญด้านบน มีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
และทางด้านซ้ายของพระบรมรูปเป็นชื่อของผู้ออกแบบ "Aug Patey"
ด้านหลัง มีข้อความว่า "ที่รลึก ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป ตั้งแต่วันที่ ๗ เดือนเมษายน ถึงวันที่ ๑๖ เดือนธันวาคม รัตนโกสินทร ๓๐ ศก ๑๑๖"
เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรปมี ทองคำ เงินกะไหล่ทอง และบรอนซ์
เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,965