พระกรุวัดสามปลื้ม

"พระกรุวัดสามปลื้ม"

พระกรุวัดสามปลื้ม เป็นพระศิลปะสกุลช่างราษฎร์ ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น
องค์พระประธานประทับนั่ง แสดงปางสมาธิ ทั้งสมาธิเพชร และสมาธิราบ
เหนืออาสนะฐาน 3 ชั้น มีผ้าทิพย์อยู่ตรงกลางฐานบนและฐานกลาง
นอกจากนี้ยังมากมายหลายพิมพ์และหลายรูปทรง ทั้งพิมพ์ห้าเหลี่ยม สามเหลี่ยม และกลีบบัว, เกศแหลม
และไม่มีเกศ หรือที่เรียกกันว่า "เศียรโล้น" และยังมีทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
พระกรุวัดสามปลื้ม มีอายุมากกว่า 150 ปี ไม่มีหลักฐานระบุ ถึงผู้สร้างเป็นที่แน่ชัด ส