เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี พ.ศ.2503

"เหรียญหลวงพ่อลี วัดอโศการาม ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี พ.ศ.2503"

"เหรียญหลวงพ่อลี" วัดอโศการาม ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา ปี พ.ศ.2503
เหรียญหลวงพ่อลี ปี พ.ศ.2503 เท่าที่พบเห็นมีเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงรมดำ
ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมา หูในตัว
ด้านหน้าตรงกลางพระประธานประทับนั่ง แสดงปางปฐมเทศนา ในกงล้อธรรมจักร 8 ซี่
มีอักขระขอมจารึกตรงกงล้อธรรมจักรทั้ง 4 ด้านว่า "นะ มะ พะ ธะ"
ด้านล่างเป็นพระปัญจวัคคีย์นั่งพนมมือหันหลังให้ ขอบเหรียญเป็น ลายกนก ล่างสุดเป็นรูปสระบัว อันหมายถึงบัวสี่เหล่าตามพุทธดำรัส
ส่วนด้านหลัง ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อลีครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่ อยู่ในวงกลมเล็ก มีรัศมีกระจายโดยรอบ ล้อมด้วยวงกลมใหญ่อีกชั้นหนึ่ง
รอบเหรียญมีอักษรไทยว่า "ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมา วัดอโศการาม วิสาขฤกษ์ ๒๕๐๓" และมีอักขระขอมพร้อมตัว "อุ" ปิดหัวท้าย
บริเวณใต้ฐานเหรียญเขียนคำว่า "พระอาจารย์ลี เจ้าอาวาส วัดอโศการาม"

"หลวงพ่อลี ธัมมธโร" หรือ "พ่อท่านลี" เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ วันที่ 31 มกราคม ปี พ.ศ.2449
เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ใน ปี พ.ศ.2468 ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ ในสังกัดมหานิกาย
ต่อมาท่านได้พบพระอาจารย์มั่น ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดบูรพา จ.อุบล ราชธานี
ท่านได้รับการแนะนำสั่งสอนจากพระอาจารย์มั่น เพียงสั้นๆ ว่า คำว่า "พุทโธ" นี้ คือความพิเศษ เป็นดวงแก้วแห่งธรรม
อันเป็นอุบายเบื้องต้นในการปฏิบัติกรรมฐาน
นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์สิงห์ ขนตยาคโม และพระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล ที่บ้านท่าวังหิน อีกด้วย
หลวงพ่อลีท่านพากเพียรปฏิบัติธรรมและวิปัสสนากรรมฐาน จน ปี พ.ศ.2471 ท่านจึงได้เข้าญัตติเป็นพระธรรมยุต ที่ วัดบูรพา
โดยพระอาจารย์มั่นเป็นผู้บรรพชาให้เป็นสามเณร และพระปัญญาพิศาลเถร (หนู) แห่งวัดสระปทุม เป็นพระอุปัชฌาย์
เริ่มแรกท่านออกธุดงค์พร้อมพระอาจารย์มั่น ต่อมาจึงไปโดยลำพังยังสถานที่ต่างๆ รวมทั้งเขมร พม่า และอินเดีย
และได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แม่ชีขาว จ.สมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ และพัฒนาเรื่อยมาจนเป็น "วัดอโศการาม"
สมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระสุทธิธรรมรังสี คัมภีรเมธาจารย์ ใน ปี พ.ศ.2500
ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ.2504 สิริอายุ 55 ปี 3 เดือน 35 พรรษา
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549