พระชัยวัฒน์ ร.ศ.118 หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว

"พระชัยวัฒน์ ร.ศ.118 หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว"

"พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ" วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม
จัดสร้างด้วยวิธีเททองหล่อแบบโบราณ เมื่อ ร.ศ.118
ตามตัวเลขที่ปรากฏตรงฐาน (ร.ศ.๑๑๘) ที่จารึกไว้องค์ปลายสุดของพุ่มช่อ พิมพ์ชะลูด
เป็นข้อมูลที่บ่งบอกให้ทราบถึง ปีที่สร้าง ซึ่งเมื่อเทียบเป็น พ.ศ. แล้วก็คือ ปี พ.ศ.2443
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ มีหลายพิมพ์ อาทิ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์ชะลูด, พิมพ์ขัดสมาธิเพชร บัวชั้นเดียว, พิมพ์ป้อมใหญ่, พิมพ์ป้อมเล็ก (คอหนอก) 

ซึ่งพิมพ์ชะลูด และ พิมพ์ต้อ จะได้รับความนิยมมากกว่าพิมพ์อื่นๆ อาจเป็นด้วยเอกลักษณ์ ของพิมพ์ทรงก็คงจะเป็นได้

กระแสเนื้อพระชัยวัฒน์ หลวงปู่บุญ มีทั้ง กระแสเนื้อแดง, กระแสเนื้อกลับดำสนิท, กระแสเนื้อสัมฤทธิ์
เพราะการหล่อพระจำนวนมากๆ กระแสโลหะย่อมมีหลากหลายเป็นธรรมดา

"หลวงปู่บุญ" หรือ "พระพุทธวิถีนายก" วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านพุทธาคมและไสยศาสตร์อย่างแตกฉาน
หลวงปู่บุญท่านเกิดเมื่อ ปี พ.ศ.2391 ที่ตำบลท่าไม้ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่ออายุได้ 22 ปี จึงอุปสมบทใน ปี พ.ศ. 2412 ณ วัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หลวงปู่บุญท่านมีความมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม และท่านเป็นพระนักปฏิบัติมุ่งธุดงควัตรและเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว ใน ปี พ.ศ. 2429 และได้เลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมาจนถึง ปี พ.ศ. 2471
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระพุทธวิถีนายก"
หลวงปู่บุญท่านมรณภาพใน ปี พ.ศ. 2478 สิริอายุได้ 87 ปี พรรษาที่ 66
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,965