เหรียเหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม ปี พ.ศ.2501 เนื้อทองแดง กะไหล่ทองญหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม ปี พ.ศ.2501 เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง

"เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม ปี พ.ศ.2501 เนื้อทองแดง กะไหล่ทอง"

"เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม จ.สมุทรสาคร" เนื้อทองแดง "กะไหล่ทอง"
เหรียญรุ่นนี้ เป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อรุ่ง รุ่นสุดท้าย ที่ทันหลวงพ่อรุ่งแน่นอน
เพราะพระอาจารย์แกละ เจ้าอาวาสวัดสวนส้ม ได้สร้างไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2500
แล้วจึงนำมาให้หลวงพ่อรุ่งปลุกเสกก่อนหลวงพ่อรุ่งมรณภาพ
และได้นำไปออกให้ประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญเนื่องในงานผูกพัทธสีมา วัดสวนส้ม
"เหรียญปั้มหลวงพ่อรุ่ง วัดสวนส้ม ปี พ.ศ.2501" เท่าที่พบเนื้อโลหะที่นำมาปั๊มจะมีเพียงเนื้อเดียว คือ เนื้อทองแดงเท่านั้น
ส่วนผิวเหรียญจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ผิว คือ เนื้อทองแดง "กระไหล่ทอง" และ เนื้อทองแดง "ผิวไฟ"
เหรียญรุ่นนี้ปัจจุบันจัดเป็นเหรียญหลักยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่วงการพระเครื่องโดยทั่วไปให้การยอมรับใน "พุทธคุณ"
สาเหตุสำคัญที่ทำให้เหรียญรุ่นนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงมากๆ
พุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้ เด่นมากทางด้าน "เมตตาค้าขาย-เมตตามหานิยม-มหาอุตม์-อยู่ยงคงกระพันชาตรี-นิรันตราย-แคล้วคลาดปลอดภัย"
"พระไพโรจน์วุฒาจารย์" หรือ "หลวงพ่อรุ่ง ติสสโร" อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
มีนามเดิมว่า "รุ่ง พ่วงประพันธ์" เกิดเมื่อวันเสาร์ แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา พ.ศ.2416
อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดน้อยนพคุณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2437
มี พระอาจารย์ทิม วัดน้อยนพคุณ เป็นอุปัชฌาย์ พระอธิการบัว วัดใหม่ทองเสน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอาจารย์เคลือบ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ภายหลังอุปสมบท ได้เดินทางไปพำนักจำพรรษา ณ สำนักสงฆ์ท่ากระบือและได้พัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ
"หลวงพ่อรุ่ง" ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยจนเป็นที่ว่างใจแห่งคณะสงฆ์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์ต่างๆ ดังนี้
ปี พ.ศ. 2442 ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
ปี พ.ศ. 2475 ได้รับตราตั้งแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
ปี พ.ศ. 2482 ได้รับพระราชทานสมณศํกดิ์เป็นพระครูชั้นประทวนที่ พระครูรุ่ง
ปี พ.ศ. 2483 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
ปี พ.ศ. 2489 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนาม พระครูไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. 2494 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิมคือ พระครูไพโรจน์มันตาคม
ปี พ.ศ. 2499 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะที่ พระไพโรจน์วุฒาจารย์
“พระไพโรจน์วุฒาจารย์” หรือ “หลวงพ่อรุ่ง” วัดท่ากระบือ ได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2500
รวมสิริอายุได้ 85 ปี 64 พรรษา และพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2501

ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 8,808