เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6

"เหรียญพระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร รุ่น 6 ปี พ.ศ.2510 เนื้อทองแดงรมดำ"

“เหรียญพระอาจารย์ฝั่น อาจาโร” รุ่น 6 จัดสร้างขึ้นใน ปี พ.ศ.2510
เหรียญรุ่นนี้มีการจัดสร้างเนื้อเดียว คือ เหรียญเนื้อทองแดง
จัดสร้างจำนวนประมาณ 3,000 เหรียญ
ลักษณะของเหรียญพระอาจารย์ฝั้น รุ่น6 นี้่เป็นเหรียญวงรีรูปไข่ มีหูห่วง
แม่พิมพ์ด้านหน้า ใช้แม่พิมพ์ของเหรียญรุ่นแรก เป็นรูปเหมือนพระอาจารย์ฝั้นหันข้างครึ่งตัว
ด้านล่างมีอักษรไทยว่า “พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร”
ด้านหลังลงอักขระยันต์พญายูงทอง ตัวอักขระยันต์มีความคมชัดมาก
สำหรับวัตถุมงคลของพระอาจารย์ฝั้น บรรดาคณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำวัตถุมงคลออกมาในหลายครั้ง ตามวาระโอกาสที่สำคัญ

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม ปี พ.ศ.2442 ที่บ้านม่วงไข่ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
ท่านเกิดในตระกูล "สุวรรณรงค์" เจ้าเมืองพรรณานิคม
ใน ปี พ.ศ.2461 ขณะที่ท่านอายุได้ 19 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่ วัดโพนทอง บ้านบะทอง
พอท่านอายุครบ 20 ปี ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดสิทธิบังคม อ.พรรณานิคม ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.2463
ท่านอาจารย์ฝั้น ได้พบกับ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พร้อมกับขอเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น
และได้ขอญัตติเป็นธรรมยุกตินิกาย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ปี พ.ศ.2468 ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี โดยมีพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) เป็นพระอุปัชฌาย์
"พระอาจารย์ฝั้น" เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดเวลาที่อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์
ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างไม่มีความด่างพร้อยใดๆ คำสอนของท่านเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสของทุกคนที่มีโอกาสได้กราบไหว้
พระอาจารย์ฝั้น มรณภาพเมื่อวันที่ 4 มกราคม ปี พ.ศ.2520 ณ วัดป่าอุดมสมพร สิริรวมอายุได้ 78 ปี พรรษา 58
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549