เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นแรก พิมพ์ขอเบ็ด

"เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ รุ่นแรก พิมพ์ขอเบ็ด"

เหรียญหลวงพ่อกลั่น สุดยอดพระเหรียญเกจิคณาจารย์ และ หนึ่งในเบญจภาคีพระเหรียญ
การสร้างเหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ ว