เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นแรก วัดป่าสาลวัน

"เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นแรก วัดป่าสาลวัน"

เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นแรก จัดสร้าง ปี พ.ศ.2509 วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา หลังรอยพระพุทธบาท หรือบางท่านเรียก เหรียญตีนโต
เหรียญเนื้อทองแดง รุ่นแรก หลวงพ่อพุธ ออกที่ จ.อุบลราชธานี จำนวนการสร้าง 3000 เหรียญ

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
และท่านยังเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านมีนามเดิมว่า พุธ อินทรหา ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
หมู่บ้านชนบท ตำบลหนองหญ้าเซ้ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ในช่วงวัยเยาว์ ท่านได้ออกศึกษาหาความรู้ ในโรงเรียนประชาบาลวัดไทรทอง
ท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ลาออกมาแล้วบรรพชา
เป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2479 เมื่อมีอายุได้ 15 ปี ที่วัดอินทร์สุวรรณ บ้านโคกพุทรา จังหวัดสกลนคร
โดยมีท่าน พระครูวิบูลย์ธรรมขันธ์ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน เป็นพระอุปัชฌาย์
และท่านพระครูโพธิภูมิไพโรจน์เป็นพระบรรพชาจารย์
หลังจากบรรพชาแล้ว ท่านก็อาศัยอยู่กับท่านพระครูโพธิภูมิไพโรจน์
ท่านได้รับความเมตตา จากพระอาจารย์ให้ได้ศึกษาทางด้านปริยัติธรรมด้วย
สามเณรพุธสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี ได้ในพรรษาแรก
และเริ่มรับการฝึกอบรมด้าน ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน จากท่านพระอาจารย์เสาร์
ต่อมาใน ปี พ.ศ.2483 ท่านพระอาจารย์เสาร์ ได้พาไปฝากตัวเป็นศิษย์พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปญฺโญ)
ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งหลวงพ่อพุธได้จำพรรษาเรื่อยมาจนอายุครบบวช 21 ปี
จึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ปี พ.ศ.2485 ณ วัดปทุมวนาราม
และในช่วงสงครามแปซิฟิก ท่านได้อพยพ กลับไปจำพรรษาที่วัดบูรพา จังหวัดอุบลราชธานี
และใน ปี พ.ศ.2513 ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดป่าสาละวัน
หลวงพ่อพุธ ท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี พ.ศ.2542 รวมสิริอายุได้ 78 ปี 57 พรรษา
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549