เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นแรก วัดป่าสาลวัน

"เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นแรก วัดป่าสาลวัน"

เหรียญหลวงพ่อพุธ ฐานิโย รุ่นแรก จัดสร้าง ปี พ.ศ.2509 วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา หลังรอยพระพุทธบาท หรือบางท่านเรียก เหรียญตีนโต
เหรียญเนื้อทองแดง รุ่นแรก หลวงพ่อพุธ ออกที่ จ.อุบลราชธานี จำนวนการสร้าง 3000 เหรียญ

พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา
และท่านยังเป็นลูกศิษย์องค์สุดท้ายของพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนฺตสีโล)
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ท่านมีนามเดิมว่า พุธ อินทรหา ท่านเกิดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
หมู่บ้านชนบท ตำบลหนองหญ้าเซ้ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
ในช่วงวัยเยาว์ ท่านได้ออกศึกษาหาความรู้ ในโรงเรียนประชาบาลวัดไทรทอง
ท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้ลาออกมาแล้วบรรพชา
เป็นสามเณรเมื่อ ปี พ.ศ. 2479 เมื่อมีอายุได้ 15 ปี ที่วัดอินทร์สุวรรณ บ้านโคกพุทรา จังหวัดสกลนคร
โดยมีท่าน พระครูวิบูลย์ธรรมขันธ์ เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน เป็นพระอุ