เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ รุ่นแรก ยันจรด

"เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ รุ่นแรก ยันจรด"

หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ พระเกจิอาจารย์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
ท่านมีกิตติศัพท์ทางพุทธาคมเป็นที่ลื่อเลื่องในด้านคงกระพัน