เหรียญปาดตาล หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เนื้อเงินลงยา

"เหรียญปาดตาล หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม"

หลวงพ่อคง ธมฺมโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เหรียญรุ่นปาดตาล หลวงพ่อคง จัดสร้างใน ปี พ.ศ.2486
จัดสร้างด้วยกัน 3 เนื้อ
-เหรียญเนื้อทองคำลงยา(หายากมาก)
-เหรียญเนื้อเงินลงยา
-เหรียญเนื้อทองแดง
เหรียญปาดตาลหลวงพ่อคงนับเป็นเหรียญหนึ่งที่มีประสบการณ์สูงส่ง ขนาดมีดปาดตาลที่คมกริบยังไม่ระคายผิว

หลวงพ่อคง ท่านเกิดเมื่อวันที่ 3 เมษายน ปี พ.ศ.2407
ณ ตำบลบางสำโรง อำเภอบางคณฑี จังหวัดสุมทรสงคราม
เมื่ออายุได้ 12 ปี ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณร เพื่อเล่าเรียนอักษรไทยและขอม
และเมื่อมีอายุได้ 19 ปี ท่านได้ลาสิกขาบทเพื่อไปช่วยบิดาและมารดาของท่านประกอบอาชีพ
ครั้นเมื่อมีอายุครบ 20 ปี โดยบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบท ณ วัดเหมืองใหม่
เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2427
โดยมีพระอาจารย์ด้วง เป็นพระอุปัชฌาย์
พระอธิการจุ้ย เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการทิม วัดเหมืองใหม่ เป็นพระอนุสาวนาจารย์
พร้อมพระในที่ประชุมสงฆ์ 25 รูป
เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้รับฉายาทางธรรมว่า "ธมฺมโชโต"
เมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาคำภีร์มูลกัจจายซึ่งเป็นตำราเรียนบาลีไวยากรณ์ในสมัยโบราณ มีความลึกซึ้งมากเต็มไปด้วยสูตรสนธิต่างๆ
หลวงพ่อคงท่านศึกษาพระคำภีร์นี้กับพระอาจารย์นกซึ่งเป็นอุบาสกในละแวกนั้นเป็นเวลา 13 ปี จนมีความคล่องแคล่วสามารถแปลธรรมบทตลอดจนคำภีร์ต่างๆได้
นอกจากนี้หลวงพ่อคงท่านยังสนใจการศึกษาพระเวทย์วิทยาคม
โดยท่านได้ศึกษากับปรมจารย์ชื่อดัง เริ่มแรกท่านได้ศึกษาคำภีร์นี้กับพระอาจารย์ด้วง ซึ่งท่านเชี่ยวชาญการลบผงวิเศษ เป็นที่นับถือในสมัยนั้น
ท่านได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง พระเถระผู้ที่มีวิทยาคมอันแก่กล้าโดยเฉพาะวิชานะปัดตลอด
ท่านยังได้ไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อหรุ่น วัดช้างเผือกผู้เชี่ยวชาญในพระกัมฐาน ท่านนั่งสมาธิยามมรณภาพ
หลวงพ่อคงนับว่าเป็นหนึ่งในสุดยอด เกจิคณาจารย์ผู้เรืองเวทย์อีกท่านหนึ่งของเมืองไทย
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565