เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก ปี พ.ศ.2507

"เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรก ปี พ.ศ.2507"

"หลวงพ่อพรหม ถาวโร" วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปากน้ำโพ
ผู้มีเมตตาธรรมสูง มักน้อย และถือสันโดษ
"เหรียญหลวงพ่อพรหม รุ่นแรก ปี พ.ศ.2507" จัดสร้างโดยคณะกรรมกา