เหรียญรัชมังคลาภิเษก พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน

"เหรียญรัชมังคลาภิเษก พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 เนื้อเงิน"

พระราชพิธีที่สำคัญยิ่งในรัชสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 2 ประการ คือ
1. พระองค์ครองราชย์ครบ 40 ปี ในปี พ.ศ.2451
2. ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ (ทรงม้า)
จึงมีการจัดสร้างเหรียญรัชมังคลาภิเษก ขึ้นเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกครองราชย์ 40 พรรษา ในปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก
เพื่อพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพาร
และได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกสำหรับเป็นที่ระลึกการเปิดพระราชานุสาวรีย์ หรือ พระบรมรูปทรงม้าขึ้น
นอกจากนี้ยังมีแผ่นกระดาษพิมพ์ขาวดำ เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ รัชกาลที่ 5 (ทรงม้า)
ในงานพระราชพิธีนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูหัว ครั้งดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร
ทรงเป็นองค์ประทานจัดสร้างถวายเทิดพระเกียรติพระราชบิดา ปี พ.ศ.2451
เหรียญที่สร้างมี 2 แบบคือ
1. เหรียญรูปใข่ ด้านหน้า พระบรมรูปครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ไปทางซ้าย ด้านหลังเป็นครุฑใหญ่
2. เหรียญรูปไข่ ทรงม้า ด้านหลังจารึกอังษรภาษาไทย
ลักษณะเหรียญรัชมังคลาภิเษก พระบรมรูปทรงม้า รูปทรงเป็นเหรียญรูปไข่ ขอบเรียบ
ด้านหน้าเหรียญ เป็นรูปพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงม้าอยู่บนฐานอนุสาวรีย์
ริมขอบมีพระปรมาภิไธย "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และมีสายบัวรวนอยู่โดยรอบริมขอบ
ด้านหลังเหรียญ มีข้อความว่า "ที่ระฤก ที่ได้ ฉลอง พระเดช พระคุณ ในงาน รัชมังคลาภิเศกรัตนโกสินทรศก ๑๒๗"
จัดสร้างด้วยกันหลายเนื้อ เช่น เนื้อทองคำ,เนื้อเงิน,ทองแดง,เนื้อบรอนซ์,เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา,เนื้อเงินลงยา
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565