เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแพรกใต้ รุ่นแรก ปี พ.ศ.2488 เนื้อทองแดง

"เหรียญหลวงปู่ช่วง วัดบางแ