เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป

"เหรียญรัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเสด็จกลับจากยุโรป"

ในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรป ครั้งที่ 2 (ปี พ.ศ.2450)
นี้เป็นการเสด็จไปเพื่อรักษาพระองค์ตามการถวายคำแนะนำของแพทย์หลวง
คือ หมอโบเมอร์ โดยทรงมีพระโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ พระวักตะ(ไต)
และเป็นการเสด็จพระราชดำเนินแบบไม่เป็นทางการมีข้าราชบริพารตามเสด็จเพียง 15 ท่าน เท่านั้น
โดยเสด็จออกจากกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธ ที่ 27 มีนาคม ปี พ.ศ.2449
และกลับถึงกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2450
รวมระยะเวลา 7 เดือน 21 วัน
เหรียญเสด็จประพาสยุโรปนั้น ทรงมีรับสั่งให้ทางโรงกษาปณ์ประเทศฝรั่งเศษ ออกัสตุส ปาเตย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง
เหรียญกษาปณ์ สร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึก มีทั้งหมด 3 เนื้อ คือ
เหรียญเนื้อทองคำ พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และผู้ใกล้ชิด
เหรียญเนื้อเงิน พระราชทานแก่บรรดาขุนนาง ข้าราชบริพารในราชสำนัก
เหรียญอัลปาก้า พระราชแก่พสกนิกรชาวไทย
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 1,549