พระกริ่ง วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์หน้าอินเดีย ปี พ.ศ.2482

"พระกริ่ง วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์หน้าอินเดีย ปี พ.ศ.2482"

เพราะสถานการณ์ของโลกมีความตรึงเครียดจนมีแนวโน้มว่าจะเกิดสงคราม
และประเทศไทยอยู่ในสภาพที่จะต้องรับกับสถานการณ์นี้ด้วย