เหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก ร.ศ.127 ด้านหลังครุฑ

"เหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก ร.ศ.127 ด้านหลังครุฑ"

เหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก ร.ศ.127 เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก
ที่พระองค์เสด็จครองสิริราชสมบัติครบ 40 พรรษา ในวันที่ 10 กันยายน ปี พ.ศ.2451
สำหรับพระราชทานแก่ข้าราชการและข้าราชบริพาร

ลักษณะเหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก เป็นเหรียญรูปกลมรี
ด้านบนมีห่วงสำหรับห้อยแพรแถบ มีขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 2.6 เซนติเมตร
ด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์
ผินพระพักตร์ทางขวาของเหรียญ ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็ก
และมีพระปรมาภิไธยอยู่ขอบเหรียญด้านซ้ายเบื้องบน “จุฬาลงกรณ์”
และขอบเหรียญด้านขวาเบื้องบน “บรมราชาธิราช”
ด้านหลังของเหรียญ เป็นตรา พระครุฑพ่าห์ มีจักรและตรี อันเป็นสัญลักษณ์ของบรมราชจักรีวงศ์อยู่ที่อกครุฑ
และมีข้อความว่า “รัชมังคลาภิเศก รัตนโกสินทร์ศก 87 ถึง 127 เป็น 40 พรรษา”
โดยนาย Auguste Patey เป็นผู้ออกแบบด้านหน้าของเหรียญ
และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ทรงออกแบบด้านหลังของเหรียญ
จัดสร้างโดยโรงกษาปณ์รัฐบาลฝรั่งเศส เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึก หลังจากที่พระองค์เสด็จประพาสยุโรป
เหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก จัดสร้างด้วสยกัน 3 เนื้อ
เหรียญเนื้อทองคำ จำนวน 30 เหรียญ
เหรียญเนื้อเงินกะไหล่ทอง จำนวน 400 เหรียญ
เหรียญเงิน จำนวน 5,500 เหรียญ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ภัณฑารักษ์ชำนาญการ ส่วนจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ค้นคว้าและเรียบเรียง


Visitors: 2,565