เหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก ร.ศ.127 ด้านหลังครุฑ

"เหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก ร.ศ.127 ด้านหลังครุฑ"

เหรียญรัชกาลที่5 รัชมังคลาภิเษก ร.ศ.127 เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในพระราชพิธ