พระชัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์หน้ากระบี่

"พระชัยวัฒน์ ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์หน้ากระบี่"
ท่านเจ้ามา เกิดวันที่ 13 เมษายน ปี พ.ศ. 2380 ที่ อำเภอสามเพ็ง หรือ อำเภอสัมพันธวงศ์
เมื่ออายุ 25 ปี ได้อุปสมบทที่ วัดสามปลื้มโดยมี พระอาจารย์นอง วัดสามปลื้ม เป็นพระอุปัชฌาย์
เจ้าอธิการแบน วัดบางกระสัน เป็นกรรมวาจาจารย์
พระอาจารย์ทอง วัดบางกระสัน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
ในช่วงที่ท่านเ