พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นสร้างเขื่อน

"พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นสร้างเขื่อน"
หลวงปู่เอี่ยม ท่านได้สร้างพระชัยวัฒน์ไว้ครั้งแรกที่วัดโคนอน ต่อมาท่านได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนัง
และในปี พ.ศ. 2463 หลวงปู่เอี่ยมท่านได้สร้างพระชัยวัฒน์ขึ้น เรียกพระรุ่นนี้ว่า "พระชัยวัฒน์รุ่นสร้างเขื่อน"
"รุ่นสร้างเขื่อน"สันนิษฐานว่าพระรุ่นนี้คงจะสมนาคุณแก่ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างเขื่อนริมน้ำของวัดหนัง
พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง ส่วนมากมีเอกลักษณ์ที่องค์พระนั้นมักจะมีประคำด้วยเสมอ
ซึ่งสันนิษฐานว่าท่านคงจะนำเค้าโครงมาจากพระกริ่งตั๊กแตน
พระชัยวัฒน์ของท่านนั้นจะมีการเจาะที่ใต้ฐาน ซึ่งหลวงพ่อเอี่ยม
จะลงยันต์ที่กระดาษสานำไปบรรจุไว้ที่ใต้ฐานพระแล้วอุดด้วยชันโรง
เนื้อเป็นเนื้อโลหะผสมออกเหลือง ส่วนพระชัยวัฒน์พิมพ์เขื่อนใหญ่นั้น
ระหว่างการเททองนั้น แม่พิมพ์เกิดแตกร้าวหรืออุณหภูมิในการเททองนั้นไม่คงที่
พระที่ออกมาบางองค์จึงไม่ค่อยสวย
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,565