พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นสร้างเขื่อน

"พระชัยวัฒน์ หลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง รุ่นสร้างเขื่อน"
หลวงปู่เอี่ยม ท่านได้สร้างพระชัยวัฒน์ไว้ครั้งแรกที่วัดโคนอน ต่อมาท่านได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดหนัง
และในปี พ.ศ. 2463 หลวงปู่เอี่ยมท่านได้สร้างพระชัยวัฒน์ขึ้น เรียกพระรุ่นนี้ว่า "พระชัยวัฒน์รุ่นสร้างเขื่อน"
"รุ่นสร้างเขื่อน"สันนิษฐานว่าพระรุ่นนี้คงจะสมนาคุณแก่ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างเขื่อนริมน้ำของ