เหรียญหล่อใบโพธิ์ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ พิมพ์นาคปรก เนื้อเงิน

"เหรียญหล่อใบโพธิ์ ท่