เหรียญหล่อใบโพธิ์ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ พิมพ์นาคปรก เนื้อเงิน

"เหรียญหล่อใบโพธิ์ ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ พิมพ์นาคปรก เนื้อเงิน"
ท่านเจ้าคุณนรฯ ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ หรือ พระยานรรัตนราชมานิต
ท่านเจ้าคุณนรฯ อุปสมบท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2468
ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถระ) เป็นพระอุปัชฌาชย์
ได้รับฉายาทางสมณเพศว่า "ธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ"
เหรียญหล่อใบโพธิ์พิมพ์นาคปรก ท่านเจ้าคุณนรรัตน์
จัดสร้างโดย พระครูอุดมสารโสภณ ใน ปี พ.ศ.2513
ออกแบบพิมพ์โดย นายช่างเกษม มงคลเจริญ
จัดสร้างด้วยกัน 3 เนื้อ
เหรียญหล่อเนื้อทองคำ 150 องค์
เหรียญหล่อเนื้อเงิน 150 องค์
เหรียญหล่อเนื้อนวโลหะ 7,300 องค์
ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก Google.

Visitors: 2,527